درباره ما

درباره ما
درباره ما

درباره ما

با همکاری تیمی از پزشکان فوق تخصص و متخصص در رشته های مختلف پزشکی در مجتمع پزشکی هوشمند بهستون شامل واحد های پلی کلینیک فوق تخصصی، درمانگاه عمومی شبانه روزی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی با به متدهای به روز دنیا دارای بخش های تشخیص مولکولی، هماتولوژی و فلوسایتوسایتومتری، هورمون و بیوشیمی، میکروب شناسی و ژنتیک و مجموعه تصویربرداری جامع پزشکی شامل رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی ساده، تخصصی، رنگی، آنومالی های جنینی، سه بعدی و اکوی قلب جنین، پانورکس، سی تی اسکن و ام آر آی زیمنس با به کار گیری فناوری اطلاعات در خدمت سلامت جامعه.